ideer bliver til brugbare koncepter

Ide- & Konceptudvikling

Fra idé til koncept

Ideer - er først brugbare når de bliver omsat til handling. Men det at omsætte ens ideer til noget konkret er også den største udfordring i en travl virksomhed. Derudover er det vigtigt at validere de ideer man går med - er de lukrative? Hvilke skal man arbejde videre med? Det kan være en udfordring at se ens virksomhed udefra, når man er så engageret i den og ser den indefra. Derfor er det en stor fordel at få nye øjne på sagen, der kan være objektive omkring mulighederne.

Idévalidering - er en process hvor man skal vurdere hvad der vil gavne ens virksomhed, hjælpe en frem mod de mål man har for virksomheden og på den måde udvikle forretningen harmonisk.

Idéudvælgelsen - i denne fase holder man sig til den/de ideer der er fornuft i at arbejde videre med. Og så begynder det sjove arbejde med at konkretisere omstændighederne der skal opfyldes for at denne idé kan blive til virkelighed.


Fremgangsmåden

Der er rigtig mange måder man kan arbejde sig frem på. Lige så mange forskellige metoder som der er udviklere. 
Når et koncept når et bestemt omfang, vil jeg klart anbefale der benyttes en systematisk fremgangsmåde, som eksempel på dette projekt, for ikke at stå med en køreplan, der har fejl og mangler.
Hele ideen med at idé & konceptudvikle, er at effektivisere tid og målrette ressourcer. En køreplan der ikke er ordentligt gennemarbejdet, vil være tidskrævende og frustrerende at arbejde frem efter. 
Det er en rigtig god idé at sørge for et godt gennemtænkt koncept og hertil formulering - så alle parter i berøring med eksekveringen bliver oplyst grundigt om processen og målet.